Advocaten

Rechtsgebieden

Landen

ADVOCABO | SEMINARS

Cursus Wwft

Vanaf 1 januari 2015 is de vernieuwde Advocatenwet in werking getreden. Voor de Wwft heeft dit tot gevolg dat de deken vanaf die datum toezichthouder is op de naleving van de Wwft door de advocaat. Voorheen was het Bureau Financieel Toezicht (BFT) belast met dit toezicht.

Advocaten die diensten verlenen die onder de Wwft vallen, zijn verplicht een cliëntenonderzoek te starten en hebben een meldplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. Voorbeelden van deze diensten zijn o.a. advisering over het aan- en verkopen van ondernemingen, het oprichten en beheren van vennootschappen en rechtspersonen en het beheren van geld. Ook geldt de verplichting voor advocaten om zichzelf en hun medewerkers op te leiden om in staat te zijn het cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Onder andere bij de kantoorbezoeken blijkt dat de advocaat niet altijd (voldoende) op de hoogte is omtrent de bepalingen van de Wwft. Advocaten zijn zich vaak niet ervan bewust dat zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Om die reden organiseren de raden van de ordes van advocaten Oost-Brabant, Limburg en Zeeland-West-Brabant in samenwerking met de NOvA (drs. Niels Hupkes MSc, manager Toezicht en mr. Virgil J. Matroos, Unit FTA) een cursus Wwft.

Datum: Donderdag 24 september 2015 vanaf 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur).

Locatie: Muziekgebouw Frits Philip Eindhoven, Jan van Lieshoutstraat 3 te Eindhoven.

Programma:

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst.

15.30 – 17.30 uur: Plenaire sessie.

17.30 – 18.30 uur: Borrel met een hapje.

Aanmelden: Gelet op het feit dat er maximaal 130 advocaten per balie kunnen deelnemen, verzoek ik u vriendelijk u uiterlijk op 17 september a.s. aan te melden. Klikt u hier om u aan te melden middels uw advocatenpas.

Kosten per deelnemer: € 25,–; te betalen uiterlijk op 17 september 2015 op rekeningnummer NL40ABNA0520216466 ten name van Orde van Advocaten arrondissement Zeeland-West-Brabant onder vermelding van “Wwft cursus” en uw naam.

Opleidingspunten: 2

Hebt u een casus die u wilt inbrengen? Graag; s.v.p. aanleveren uiterlijk op 17 september 2015 via damen@advocatenorde-bm.nl